Vad innebär föräldrakooperativ?

Förskolan Käpphästen är ett föräldrakooperativ, vilket ger föräldrarna stor delaktighet och en annan insyn i verksamheten än vid en kommunal förskola. Förskolan drivs som en icke-vinstdrivande ekonomisk förening. Alla föräldrar som har barn på Käpphästen är medlemmar i den ekonomiska föreningen.

Varför välja föräldrakooperativ? Du får stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. Genom att träffas och ta hand om förskolan tillsammans lär vi också känna varandra och barnen lär känna sina kompisars föräldrar. Detta göra att det blir tryggt och trevligt.

Informationsamtal – Innan man tackar ja till en plats på Käpphästen blir man inbjuden till en informationsamtal för att få en bra inblick i vad det innebär att vara del av föräldrakooperativet.

Hur mycket jobb måste man lägga ner som förälder på Käpphästen? Vi har fixardag en gång per termin där någon i varje familj är med. Under en tvåårsperiod förväntas varje familj sitta i styrelsen och de föräldrar som inte sitter i styrelsen är med i en arbetsgrupp. Styrelsen har möte någon gång i månaden, medlemmarna i arbetsgrupperna har någon uppgift emellanåt att fixa, vad beroende på vilken grupp man är med i (se nedan).

Arbetsgrupper och styrelsen– Alla föräldrar ingår i en arbetsgrupp eller i styrelsen. Förskolan har tre
arbetsgrupper; PR-gruppen, Trivselgruppen och Tekniska gruppen. PR-gruppen
jobbar med att informera om förskolan och har kontakt med intresserade familjer.
Trivselgruppen hjälper till att göra gårdsdagar och avslutningar extra speciella. Tekniska gruppen fixar med enklare underhåll av förskolan, såsom att sätter upp hyllor etc och kallar till en gårdsdag varje
termin. I styrelsen finns ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, personalansvarig och löneadministratör. Styrelsen har möten någon gång i månaden.

Gårdsdag – En gång per termin anordnas det gårdsdag. Gårdsdagen infaller vanligtvis på en lördag. Under gårdsdagen jobbar föräldrarna tillsammans på lite större projekt, sätter upp hyllor, krattar och fixar på förskolan. Tillsammans gör vi vår förskola ännu finare och får tillfälle att umgås. Gårdsdagen brukar avslutas med fika för både barn och föräldrar!

Föräldramöten – Vi har föräldramöten en gång per termin. Då presenterar sig familjerna och pedagogerna berättar om verksamheten.

Jour (används inte längre) – Föräldrakooperativet har tidigare haft ett löpande jourschema som familjerna varit med i. Om flera i personalen var frånvarande under en dag, och vikarie inte kunde komma in, så hoppade en förälder, vid behov in i verksamheten. Att ”joura” var ett roligt och ett utmärkt sätt att få inblick i förskolans verksamhet men har ibland varit svårt för vissa familjer att kombinera med jobb. Därför är jouren nu bortplockad och vi prövar ett system utan jour. Föräldrar är naturligtvis fortfarande välkomna att besöka och vara med på förskolan. Att man är med någon dag är något som uppmuntras.

Städ (inte längre) – Tidigare ansvarade föräldrarna för respektive barn för 1-2 städhelger per termin. På städhelgen städade föräldrarna förskolans lokaler invändigt men detta är inte längre fallet. Istället får familjerna nu en mindre uppgift någon gång per termin (30-60min), något som förskolan behöver hjälp med just den helgen. Det kan vara att återvinna eller tvätta legot eller liknande. Vi tycker att det är viktigt att föräldrarna är involverade och delaktiga även nu när jour och städ inte längre används.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång